FREE SHIPPING ON ALL BUSHNELL PRODUCTS

02 BÁO CÁO SWR-TV MỚI CỦA FEB

Bây giờ là lần thứ hai đài truyền hình địa phương của Đức đến thăm LANZ-MANUFAKTUR.Lần này, trọng tâm là lập kế hoạch và thực hiện dự án, dựa trên tài liệu tham khảo đáng chú ý mới trong hơn 300m cao.Việc chiếu sáng đầy đủ màu sắc của ống khói cao nhất ở miền đông nước Đức là một nhiệm vụ thực sự khó khăn, nhưng cuối cùng kết quả thật đáng kinh ngạc.


Thời gian đăng: 09-06-2021